Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]

=   6,236 023 291 Gram per kubieke decimeter [g/dm³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Ounce per gallon (imperial) in Gram per kubieke decimeter omgerekend kan worden.


Ounce per gallon (imperial) / oz/gal   ->   Gram per kubieke decimeter / g/dm³