Ounce per gallon (imperial) -> Gram per kubieke decimeter

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Ounce per gallon (imperial) in Gram per kubieke decimeter omgerekend kan worden: 1 Ounce per gallon (imperial) [oz/gal] = 6,236 023 291 Gram per kubieke decimeter [g/dm³]Ounce per gallon (imperial) in Gram per kubieke decimeter omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Dichtheid'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Ounce per gallon (imperial) [oz/gal]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Gram per kubieke decimeter [g/dm³]'.