Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Ounce per hour [oz/h]

=   5,208 333 333 333 3×10-7 Ton (short/US) per minute [tn/min]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Ounce per hour in Ton (short/US) per minute omgerekend kan worden.


Ounce per hour / oz/h   ->   Ton (short/US) per minute / tn/min