Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Ounce per hour [oz/h]

=   8,680 555 555 555 6×10-9 Ton (short/US) per second [tn/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Ounce per hour in Ton (short/US) per second omgerekend kan worden.


Ounce per hour / oz/h   ->   Ton (short/US) per second / tn/s