Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Picokatal in Nanokatal omgerekend kan worden: 1 Picokatal [pkat] = 0,001 Nanokatal [nkat]Picokatal in Nanokatal omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Katalytische activiteit'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Picokatal [pkat]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Nanokatal [nkat]'.

Picokatal in Nanokatal omrekenen