Poncelet -> Boiler horsepower

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Poncelet in Boiler horsepower omgerekend kan worden: 1 Poncelet [p] = 0,099 940 382 165 605 Boiler horsepower [hp(S)]Poncelet in Boiler horsepower omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Vermogen'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Poncelet [p]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Boiler horsepower [hp(S)]'.