Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


4,535 923 7×1014 Pikogram [pg]
453 592 370 000 Nanogram [ng]
453 592 370 Microgram [µg]
453 592,37 Milligram [mg]
45 359,237 Centigram [cg]
4 535,923 7 Dezigram [dg]
453,592 37 Gram [g]
45,359 237 Decagram [dag]
4,535 923 7 Hectogram [hg]
0,907 184 74 Pond (metrieke) [Pfd]
0,453 592 37 Kilogram [kg]
0,004 535 923 7 Deciton [dt]
0,000 453 592 4 Ton (metrieke) [t]
4,535 923 7×10-7 Kiloton [kt]
4,535 923 7×10-10 Megaton [Mt]
4,535 923 7×10-13 Gigaton [Gt]
0,009 071 847 4 Centenaar
0,004 535 923 7 Quintal
2 267,961 85 Karaat (metrieke) [kt]
2 210,526 315 793 1 Carat [ct]
7 000 Grain [gr]
256 Drachm
116,666 666 666 7 Dram (avoirdupois)
291,666 666 666 7 Pennyweight [dwt]
14,583 333 333 3 Troy Ons [ozt]
16 Ons [oz]
1 Pound [lb]
0,031 080 95 Slug
0,035 714 285 7 Quarter (imperial)
0,008 928 571 4 Hundredweight (long/imperial)
0,01 Hundredweight (short/US) - Cental [cwt]
0,071 428 571 4 Stone
0,000 446 428 6 Ton (long/imperial)
0,000 5 Ton (short/US)
38,888 888 888 9 Tola
2,731 597 340 258 9×1026 Atomaire massa-eenheid [u]
2,731 597 340 258 9×1026 Dalton [Da]
2,731 597 340 258 9×1023 Kilodalton [kDa]
2,731 597 340 258 9×1020 Megadalton [MDa]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.