Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


47 880 260 Micropascal [µPa]
47 880,26 Millipascal [mPa]
47,880 26 Pascal [Pa]
0,478 802 6 Hectopascal [hPa]
0,047 880 26 Kilopascal [kPa]
4,788 026 ×10-5 Megapascal [MPa]
4,788 026 ×10-8 Gigapascal [GPa]
47,880 26 N/m²
0,047 880 26 kN/m²
4,788 026 ×10-5 MN/m²
0,478 802 6 N/dm²
0,000 478 802 6 kN/dm²
0,004 788 026 N/cm²
4,788 026 ×10-6 kN/cm²
4,788 026 ×10-5 N/mm²
4,788 026 ×10-8 kN/mm²
0,478 802 6 Millibar [mBar]
0,000 478 802 6 Bar
0,359 131 398 8 Torr
359,131 398 774 7 Micrometer kwik [µmHg]
0,359 131 398 8 Millimeter kwik [mmHg]
0,035 913 139 9 Centimeter kwik [cmHg]
0,001 178 252 8 Foot of mercury [ftHg]
0,014 139 031 3 Inch of mercury [inHg]
0,000 488 242 8 Technische atmosfeer [at]
0,000 472 541 4 Fysieke atmosfeer [atm]
1 Pound per square foot [psf]
0,006 944 444 9 Pound per square inch [psi]
6,944 444 887 615 3×10-6 Kilopound per square inch [ksi]
32,174 048 021 6 Poundal per square foot
0,000 5 Short ton per square foot
4,882 427 740 359 9×10-6 Kilogram-force per vierkante millimeter [kgf/mm²]
0,000 488 242 8 Kilogram-force per vierkante centimeter [kgf/cm²]
0,048 824 277 4 Kilogram-force per vierkante decimeter [kgf/dm²]
4,882 427 740 4 Kilogram-force per vierkante meter [kgf/m²]
4,882 562 168 7 Millimeter van de waterkolom [mmH2O]
0,488 256 216 9 Centimeter van de waterkolom [cmH2O]
0,048 825 621 7 Decimeter van de waterkolom [dmH2O]
0,004 882 562 2 Meter van de waterkolom [mH2O]
0,016 018 929 5 Foot of water column [ftH2O]
0,192 226 897 2 Inch of water column [inH2O]
478,802 6 Barye [Ba]
0,047 880 26 Pièze [pz]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Pound per square foot omgerekend kan worden.


Pound per square foot / psf