Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,6×1021 Vierkante nanometer [nm²]
1,6×1015 Vierkante micrometer [µm²]
1 600 000 000 Vierkante millimeter [mm²]
16 000 000 Vierkante centimeter [cm²]
160 000 Vierkante decimeter [dm²]
1 600 Vierkante meter [m²]
0,001 6 Vierkante kilometer [km²]
2 480 004,960 009 9 Square inch [in²]
17 222,256 666 736 Square foot [ft²]
17 222,187 777 778 Square foot (US) [sqft]
1 913,584 074 081 7 Square yard [yd²]
0,000 617 763 5 Square mile [mi²]
0,000 617 761 Square mile (US) [sqmi]
16 Are [a]
1 Rai
0,16 Hectare [ha]
0,64 Metrieke morgen
0,186 799 792 7 Zuid-Afrikaanse Morgen
1,581 474 441 4 Rood
0,395 368 610 3 Acre (international)
0,395 366 990 8 Acre (US) [ac]
3 157 640,255 966 2 Circular inch [circin]
3 157 640 255 966,2 Circular mil
3 157 640 255 966,2 Circular thou
2 480 004 960 009,9 Square mil (US)
2 480 004 960 009,9 Square thou (UK)
1,6×1049 Attobarn [ab]
1,6×1046 Femtobarn [fb]
1,6×1043 Picobarn [pb]
1,6×1040 Nanobarn [nb]
1,6×1037 Microbarn [µb]
1,6×1034 Millibarn [mb]
1,6×1031 Barn [b]
1,6×1028 Kilobarn [kb]
1,6×1025 Megabarn [Mb]
1,6×1055 Shed
1,6×1037 Outhouse
1,6×1034 Skilodge
789 343,857 918 11 Two Inch Equivalent [TIE]
1,6 Dunam (metrieke)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.