Rai -> Hectare

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Rai in Hectare omgerekend kan worden: 1 Rai = 0,16 Hectare [ha]Rai in Hectare omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Oppervlak'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Rai'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Hectare [ha]'.