Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Rem per jaar [rem/y]

=   10 Millisievert per jaar [mSv/y]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Rem per jaar in Millisievert per jaar omgerekend kan worden.


Rem per jaar / rem/y   ->   Millisievert per jaar / mSv/y