Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


4 Natuurlijke straling
0,5 Jaarlijkse limiet (ICRP)
0,316 880 878 1 Nanosievert per seconde [nSv/s]
1 140,771 161 305 Nanosievert per uur [nSv/h]
10 000 000 Nanosievert per jaar [nSv/y]
0,000 316 880 9 Microsievert per seconde [µSv/s]
1,140 771 161 3 Microsievert per uur [µSv/h]
10 000 Microsievert per jaar [µSv/y]
3,168 808 781 402 9×10-7 Millisievert per seconde [mSv/s]
0,001 140 771 2 Millisievert per uur [mSv/h]
10 Millisievert per jaar [mSv/y]
3,168 808 781 402 9×10-10 Sievert per seconde [Sv/s]
1,140 771 161 305 ×10-6 Sievert per uur [Sv/h]
0,01 Sievert per jaar [Sv/y]
3,168 808 781 402 9×10-8 Rem per seconde [rem/s]
0,000 114 077 1 Rem per uur [rem/h]
1 Rem per jaar [rem/y]
3,168 808 781 402 9×10-10 Gray per seconde [Gy/s]
1,140 771 161 305 ×10-6 Gray per uur [Gy/h]
0,01 Gray per jaar [Gy/y]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.