Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Slug in Grain omgerekend kan worden: 1 Slug = 225 218,340 864 07 Grain [gr]


Slug in Grain omrekenen