Slug per hour -> Ounce per second

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Slug per hour in Ounce per second omgerekend kan worden: 1 Slug per hour [slug/h] = 0,142 995 742 582 22 Ounce per second [oz/s]Slug per hour in Ounce per second omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Massadebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Slug per hour [slug/h]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Ounce per second [oz/s]'.