Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Slug per second [slug/s]

=   32,174 042 081 Pound per second [lb/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Slug per second in Pound per second omgerekend kan worden.


Slug per second / slug/s   ->   Pound per second / lb/s