Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Slug per second [slug/s]

=   3 600 Slug per hour [slug/h]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Slug per second in Slug per hour omgerekend kan worden.


Slug per second / slug/s   ->   Slug per hour / slug/h