Slug per second -> Ton (short/US) per minute

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Slug per second in Ton (short/US) per minute omgerekend kan worden: 1 Slug per second [slug/s] = 0,965 221 262 429 97 Ton (short/US) per minute [tn/min]Slug per second in Ton (short/US) per minute omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Massadebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Slug per second [slug/s]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Ton (short/US) per minute [tn/min]'.

Slug per second -> Ton (short/US) per minute