Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


645 160 000 Vierkante nanometer [nm²]
645,16 Vierkante micrometer [µm²]
0,000 645 16 Vierkante millimeter [mm²]
6,451 6×10-6 Vierkante centimeter [cm²]
6,451 6×10-8 Vierkante decimeter [dm²]
6,451 6×10-10 Vierkante meter [m²]
6,451 6×10-16 Vierkante kilometer [km²]
1,0×10-6 Square inch [in²]
6,944 444 444 444 4×10-9 Square foot [ft²]
6,944 416 666 694 4×10-9 Square foot (US) [sqft]
7,716 049 382 716 ×10-10 Square yard [yd²]
2,490 976 686 052 4×10-16 Square mile [mi²]
2,490 966 722 463 ×10-16 Square mile (US) [sqmi]
6,451 6×10-12 Are [a]
4,032 25×10-13 Rai
6,451 6×10-14 Hectare [ha]
2,580 64×10-13 Metrieke morgen
7,532 234 639 219 6×10-14 Zuid-Afrikaanse Morgen
6,376 900 316 294 3×10-13 Rood
1,594 225 079 073 6×10-13 Acre (international)
1,594 218 548 494 1×10-13 Acre (US) [ac]
1,273 239 492 212 ×10-6 Circular inch [circin]
1,273 239 492 2 Circular mil
1,273 239 492 2 Circular thou
1 Square mil (US)
1 Square thou (UK)
6,451 6×1036 Attobarn [ab]
6,451 6×1033 Femtobarn [fb]
6,451 6×1030 Picobarn [pb]
6,451 6×1027 Nanobarn [nb]
6,451 6×1024 Microbarn [µb]
6,451 6×1021 Millibarn [mb]
6,451 6×1018 Barn [b]
6,451 6×1015 Kilobarn [kb]
6 451 600 000 000 Megabarn [Mb]
6,451 6×1042 Shed
6,451 6×1024 Outhouse
6,451 6×1021 Skilodge
3,182 831 771 090 3×10-7 Two Inch Equivalent [TIE]
6,451 6×10-13 Dunam (metrieke)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Square mil (US) omgerekend kan worden.


Square mil (US)