Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×1018 Microwatt [µW]
1,0×1015 Milliwatt [mW]
1 000 000 000 000 Watt [W]
1 000 000 000 Kilowatt [kW]
1 000 000 Megawatt [MW]
1 000 Gigawatt [GW]
1 Terawatt [TW]
1 000 000 000 000 Joule per seconde [J/s]
1,0×1019 erg per seconde [erg/s]
1 359 621 617,303 9 Paardenkracht [PK]
1 359 621 617,303 9 Metric horsepower
101 910 828,025 48 Boiler horsepower [hp(S)]
1 341 022 089,595 Brake horsepower [bhp]
101 971 621 297,79 Kilogram-force meter [kgf·m]
737 562 149 277,27 Foot-pound force per second [ft-lb/s]
44 253 728 956 636 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]
2,655 223 737 398 2×1015 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]
238 845 896 627,5 cal/s
14 330 753 797 650 cal/min
8,598 452 278 589 9×1014 cal/h
238 845 896,627 5 kcal/s
14 330 753 797,65 kcal/min
859 845 227 858,985 4 kcal/h
947 817 120,313 32 BTU/s
56 869 027 218,799 BTU/min
3 412 141 633 127,9 BTU/h
7,500 615 050 434 1×1015 Lusec
1 019 716 212,977 9 Poncelet [p]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Terawatt omgerekend kan worden.


Terawatt / TW