Ton (short/US) per minute -> Ton (short/US) per second

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Ton (short/US) per minute in Ton (short/US) per second omgerekend kan worden: 1 Ton (short/US) per minute [tn/min] = 0,016 666 666 666 667 Ton (short/US) per second [tn/s]Ton (short/US) per minute in Ton (short/US) per second omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Massadebiet'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Ton (short/US) per minute [tn/min]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Ton (short/US) per second [tn/s]'.