Ton steenkool-equivalent   ->   m³ Biodiesel

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Ton steenkool-equivalent in m³ Biodiesel omgerekend kan worden: 1 Ton steenkool-equivalent [tce] = 0,896 835 720 567 45 m³ BiodieselTon steenkool-equivalent in m³ Biodiesel omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Oolie-equivalent'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Ton steenkool-equivalent [tce]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'm³ Biodiesel'.

Ton steenkool-equivalent in m³ Biodiesel omrekenen (Oolie-equivalent)