Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


699,531 862 042 6 Kilogram olie-equivalent [kgoe]
0,699 531 862 Ton olie-equivalent [toe]
6,995 318 620 426 1×10-7 Megaton olie-equivalent [Mtoe]
6,995 318 620 426 1×10-10 Gigaton olie-equivalent [Gtoe]
29,288 Gigajoule
4,791 314 123 6 Barrel olie-equivalent [boe]
0,692 605 804 Ton Diesel
0,713 808 022 5 m³ Diesel
0,666 220 821 Ton Benzine
0,813 409 141 9 m³ Benzine
0,813 409 141 9 Ton Biodiesel
0,896 835 720 6 m³ Biodiesel
1,093 018 534 4 Ton Bio-ethanol
1,371 631 102 m³ Bio-ethanol
1 Ton steenkool-equivalent [tce]
7 Ton TNT [tTNT]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.