Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×1018 Attoweber [aWb]
1,0×1015 Feomtweber [fWb]
1 000 000 000 000 Picoweber [pWb]
1 000 000 000 Nanoweber [nWb]
1 000 000 Microweber [µWb]
1 000 Milliweber [mWb]
1 Weber [Wb]
1 Volt seconde [Vs]
1 T·m²
1,0×1020 Picomaxwell [pMx]
1,0×1017 Nanomaxwell [nMx]
1,0×1014 Micromaxwell [µMx]
100 000 000 000 Millimaxwell [mMx]
100 000 000 Maxwell [Mx]
100 000 Kilomaxwell [kMx]
100 Megamaxwell [MMx]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Volt seconde omgerekend kan worden.


Volt seconde / Vs