Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 kC/kg

=   3 875 968 992 248,1 Microröntgen [µR]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere kC/kg in Microröntgen omgerekend kan worden.


kC/kg   ->   Microröntgen / µR