kC/kg -> Microröntgen

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere kC/kg in Microröntgen omgerekend kan worden: 1 kC/kg = 3 875 968 992 248,1 Microröntgen [µR]kC/kg in Microröntgen omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Blootstelling aan ioniserende straling'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'kC/kg'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Microröntgen [µR]'.