kcal/min   ->   BTU/s

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere kcal/min in BTU/s omgerekend kan worden: 1 kcal/min = 0,066 138 678 655 463 BTU/skcal/min in BTU/s omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Vermogen'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'kcal/min'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'BTU/s'.

kcal/min in BTU/s omrekenen (Vermogen)