m/s² -> Foot per hour per second

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere m/s² in Foot per hour per second omgerekend kan worden: 1 m/s² = 11 811,023 157 046 Foot per hour per second [fph/s]m/s² in Foot per hour per second omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Versnelling'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'm/s²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Foot per hour per second [fph/s]'.