m/s²   ->   Foot per second squared

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere m/s² in Foot per second squared omgerekend kan worden: 1 m/s² = 3,280 839 895 013 1 Foot per second squared [fps²]m/s² in Foot per second squared omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Versnelling'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'm/s²'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Foot per second squared [fps²]'.

m/s² in Foot per second squared omrekenen (Versnelling)