Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


304 800 µm/s²
304,8 mm/s²
30,48 cm/s²
0,304 8 m/s²
30 480 Milligal [mGal]
30,48 Gal
3 599,999 858 267 7 Foot per hour per second [fph/s]
60 Foot per minute per second [fpm/s]
1 Foot per second squared [fps²]
720,000 056 692 9 Inch per minute per second [ipm/s]
12 Inch per second squared [ips²]
0,681 818 181 8 Mile per hour per second [mph/s]
0,011 363 636 4 Mile per minute per second [mpm/s]
0,000 189 393 9 Mile per second squared [mps²]
0,592 483 852 5 Knot per second [kn/s]
0,031 080 950 2 Gravitatieversnelling

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.