Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 m/s²

=   0,037 282 271 5 Mile per minute per second [mpm/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere m/s² in Mile per minute per second omgerekend kan worden.


m/s²   ->   Mile per minute per second / mpm/s