µC/kg -> Milliröntgen

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere µC/kg in Milliröntgen omgerekend kan worden: 1 µC/kg = 3,875 968 992 248 1 Milliröntgen [mR]µC/kg in Milliröntgen omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Blootstelling aan ioniserende straling'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'µC/kg'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Milliröntgen [mR]'.