BTU/h

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere BTU/h omgerekend kan worden.BTU/h omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Vermogen'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'BTU/h'. De waarde wordt vervolgens geconverteerd naar alle meeteenheden waarmee de rekenmachine bekend is.

BTU/h