Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


293 071,070 172 22 Microwatt [µW]
293,071 070 172 2 Milliwatt [mW]
0,293 071 070 2 Watt [W]
0,000 293 071 1 Kilowatt [kW]
2,930 710 701 722 2×10-7 Megawatt [MW]
2,930 710 701 722 2×10-10 Gigawatt [GW]
2,930 710 701 722 2×10-13 Terawatt [TW]
0,293 071 070 2 Joule per seconde [J/s]
2 930 710,701 722 2 erg per seconde [erg/s]
0,000 398 465 8 Paardenkracht [PK]
0,000 398 465 8 Metric horsepower
2,986 711 543 156 4×10-5 Boiler horsepower [hp(S)]
0,000 393 014 8 Brake horsepower [bhp]
0,029 884 932 2 Kilogram-force meter [kgf·m]
0,216 158 128 4 Foot-pound force per second [ft-lb/s]
12,969 487 704 4 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]
778,169 262 266 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]
0,069 998 822 5 cal/s
4,199 929 351 9 cal/min
251,995 761 111 1 cal/h
6,999 882 253 086 4×10-5 kcal/s
0,004 199 929 4 kcal/min
0,251 995 761 1 kcal/h
0,000 277 777 8 BTU/s
0,016 666 666 7 BTU/min
1 BTU/h
2 198,213 279 780 6 Lusec
0,000 298 849 3 Poncelet [p]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere BTU/h omgerekend kan worden.


BTU/h