BTU/min -> Gigawatt

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere BTU/min in Gigawatt omgerekend kan worden: 1 BTU/min = 0,000 000 017 584 264 210 333 Gigawatt [GW]BTU/min in Gigawatt omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Vermogen'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'BTU/min'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Gigawatt [GW]'.

BTU/min -> Gigawatt