Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1,0×1021 Vierkante nanometer [nm²]
1,0×1015 Vierkante micrometer [µm²]
1 000 000 000 Vierkante millimeter [mm²]
10 000 000 Vierkante centimeter [cm²]
100 000 Vierkante decimeter [dm²]
1 000 Vierkante meter [m²]
0,001 Vierkante kilometer [km²]
1 550 003,100 006 2 Square inch [in²]
10 763,910 416 71 Square foot [ft²]
10 763,867 361 111 Square foot (US) [sqft]
1 195,990 046 301 1 Square yard [yd²]
0,000 386 102 2 Square mile [mi²]
0,000 386 100 6 Square mile (US) [sqmi]
10 Are [a]
0,625 Rai
0,1 Hectare [ha]
0,4 Metrieke morgen
0,116 749 870 4 Zuid-Afrikaanse Morgen
0,988 421 525 9 Rood
0,247 105 381 5 Acre (international)
0,247 104 369 2 Acre (US) [ac]
1 973 525,159 978 9 Circular inch [circin]
1 973 525 159 978,9 Circular mil
1 973 525 159 978,9 Circular thou
1 550 003 100 006,2 Square mil (US)
1 550 003 100 006,2 Square thou (UK)
1,0×1049 Attobarn [ab]
1,0×1046 Femtobarn [fb]
1,0×1043 Picobarn [pb]
1,0×1040 Nanobarn [nb]
1,0×1037 Microbarn [µb]
1,0×1034 Millibarn [mb]
1,0×1031 Barn [b]
1,0×1028 Kilobarn [kb]
1,0×1025 Megabarn [Mb]
1,0×1055 Shed
1,0×1037 Outhouse
1,0×1034 Skilodge
493 339,911 198 82 Two Inch Equivalent [TIE]
1 Dunam (metrieke)

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.