Feet per second to Inch per second

   

  Getallen in wetenschappelijke notatie


Directe link naar deze rekenmachine:
https://www.eenheden-omrekenen.info/Feet+per+second+in+Inch+per+second+omrekenen.phpFeet per second naar Inch per second omrekenen --- converteren (fps naar ips):

  1. Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Snelheid'.
  2. Voer vervolgens de waarde in die u wilt omrekenen --- converteren. De basisbewerkingen in het rekenen: optellen (+), aftrekken (-), vermenigvuldigen (*, x), delen (/, :, ÷), exponent (^), vierkantswortel (√), haakjes en π (pi) zijn op dit punt allemaal toegestaan.
  3. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt omrekenen --- converteren, in dit geval 'Feet per second [fps]'.
  4. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt omrekenen --- converteren, in dit geval 'Inch per second [ips]'.
  5. Dan, als het resultaat verschijnt, is er nog steeds de mogelijkheid om het af te ronden tot op een bepaald aantal decimalen, wanneer dit zinvol is om dat te doen.


Met deze rekenmachine is het mogelijk om de waarde in te voeren met de oorspronkelijke meeteenheid die moet worden geconverteerd; bijvoorbeeld '923 Feet per second'. Hierbij kan de volledige naam van de eenheid of de afkorting ervan worden gebruiktbijvoorbeeld 'Feet per second' of 'fps'. Vervolgens bepaalt de rekenmachine de categorie van de te omrekenen --- converteren meeteenheid, in dit geval 'Snelheid'. Daarna zet het de ingevoerde waarde om in alle eenheden die bekend zijn voor de rekenmachine. In de resulterende lijst vindt u zeker ook de conversie die u oorspronkelijk zocht. Als alternatief kan de om te rekenen waarde als volgt worden ingevoerd: '87 fps naar ips' of '18 fps to ips' of '19 Feet per second -> Inch per second' of '15 fps = ips' of '84 Feet per second naar ips' of '3 fps naar Inch per second' of '63 Feet per second to Inch per second'. Voor dit alternatief berekent de rekenmachine ook onmiddellijk in welke eenheid de oorspronkelijke waarde specifiek moet worden omgezet. Ongeacht welke van deze mogelijkheden men ook gebruikt, het bespaart de omslachtige zoektocht naar de juiste vermelding in lange selectielijsten met talloze categorieën en talloze ondersteunde eenheden. Dat alles wordt voor ons overgenomen door de rekenmachine en het werk wordt in een fractie van een seconde gedaan.

Bovendien maakt de rekenmachine het mogelijk om wiskundige uitdrukkingen te gebruiken. Hierdoor kan er niet alleen met getallen worden gerekend, zoals bijvoorbeeld '(29 * 89) fps'. Maar verschillende meeteenheden kunnen ook direct aan elkaar worden gekoppeld bij de conversie. Dat kan er bijvoorbeeld zo uitzien: '923 Feet per second + 2769 Inch per second' of '82mm x 65cm x 15dm = ? cm^3'. De op deze manier gecombineerde meeteenheden moeten natuurlijk bij elkaar passen en zinvol zijn in de betreffende combinatie.

Als er een vinkje is geplaatst naast 'Getallen in wetenschappelijke notatie', verschijnt het antwoord in zwevendekommanotatie. Bijvoorbeeld, 1,495 970 480 213 8×1031. Voor deze presentatievorm wordt het getal gesegmenteerd in een exponent, hier 31, en het eigenlijke getal, hier 1,495 970 480 213 8. Voor apparaten waarop de mogelijkheden voor het weergeven van getallen beperkt is, zoals bijvoorbeeld bij zakrekenmachines, worden getallen ook weergegeven als 1,495 970 480 213 8E+31. Dit maakt met name zeer grote en zeer kleine aantallen gemakkelijker leesbaar. Indien op deze plaats geen vinkje is geplaatst, dan wordt het resultaat op de gebruikelijke manier weergegeven. Voor het bovenstaande voorbeeld zou het er dan zo uitzien: 14 959 704 802 138 000 000 000 000 000 000. Onafhankelijk van de presentatie van de resultaten is de maximale nauwkeurigheid van deze calculator 14 plaatsen. Dat zou voor de meeste toepassingen nauwkeurig genoeg moeten zijn.