Inch per minute -> Kilometer per seconde

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Inch per minute in Kilometer per seconde omgerekend kan worden: 1 Inch per minute [ipm] = 0,000 000 423 333 333 333 33 Kilometer per seconde [km/s]Inch per minute in Kilometer per seconde omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Snelheid'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Inch per minute [ipm]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Kilometer per seconde [km/s]'.