Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Inch per minute [ipm]

=   4,233 333 333 333 3×10-7 Kilometer per seconde [km/s]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Inch per minute in Kilometer per seconde omgerekend kan worden.


Inch per minute / ipm   ->   Kilometer per seconde / km/s