Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


1 000 Meter per seconde [m/s]
60 000 Meter per minuut [m/min]
3 600 000 Meter per uur [m/h]
1 Kilometer per seconde [km/s]
60 Kilometer per minuut [km/min]
3 600 Kilometer per uur [km/h]
39 370,078 740 157 5 Inch per second [ips]
2 362 204,724 409 45 Inch per minute [ipm]
141 732 283,464 57 Inch per hour [iph]
3 280,839 895 013 1 Feet per second [fps]
196 850,393 700 79 Feet per minute [fpm]
11 811 023,622 047 Feet per hour [fph]
0,621 371 192 2 Miles per second [mps]
37,282 271 534 2 Miles per minute [mpm]
2 236,936 292 054 4 Miles per hour [mph]
1 943,846 171 789 4 Knopen [kn]
1 943,846 171 789 4 Nautische mijlen per uur [nm/h]
112,684 325 027 5 Beaufort [Bft]
2,938 669 958 Geluidssnelheid [Mach]
3,335 640 951 981 5×10-6 Lichtsnelheid [c]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilometer per seconde omgerekend kan worden.


Kilometer per seconde / km/s