Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kilometer per seconde [km/s]

=   11 811 023,622 047 Feet per hour [fph]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilometer per seconde in Feet per hour omgerekend kan worden.


Kilometer per seconde / km/s   ->   Feet per hour / fph