Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kilogram per seconde [kg/s]

=   4,111 306 778 9 Slug per minute [slug/min]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilogram per seconde in Slug per minute omgerekend kan worden.


Kilogram per seconde / kg/s   ->   Slug per minute / slug/min