Kilometer per uur   ->   Nautische mijlen per uur

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere Kilometer per uur in Nautische mijlen per uur omgerekend kan worden: 1 Kilometer per uur [km/h] = 0,539 957 269 941 49 Nautische mijlen per uur [nm/h]Kilometer per uur in Nautische mijlen per uur omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Snelheid'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'Kilometer per uur [km/h]'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'Nautische mijlen per uur [nm/h]'.

Kilometer per uur in Nautische mijlen per uur omrekenen (Snelheid)