Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 Kubieke meter [m³]

=   2,399 127 585 789 3×10-10 Cubic mile [mi³]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kubieke meter in Cubic mile omgerekend kan worden.


Kubieke meter / m³   ->   Cubic mile / mi³