Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere cal/s in Microwatt omgerekend kan worden: 1 cal/s = 4 186 800 Microwatt [µW]


cal/s in Microwatt omrekenen