Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


4 186 800 Microwatt [µW]
4 186,8 Milliwatt [mW]
4,186 8 Watt [W]
0,004 186 8 Kilowatt [kW]
4,186 8×10-6 Megawatt [MW]
4,186 8×10-9 Gigawatt [GW]
4,186 8×10-12 Terawatt [TW]
4,186 8 Joule per seconde [J/s]
41 868 000 erg per seconde [erg/s]
0,005 692 463 8 Paardenkracht [PK]
0,005 692 463 8 Metric horsepower
0,000 426 680 3 Boiler horsepower [hp(S)]
0,005 614 591 3 Brake horsepower [bhp]
0,426 934 784 Kilogram-force meter [kgf·m]
3,088 025 206 6 Foot-pound force per second [ft-lb/s]
185,281 512 395 6 Foot-pound force per minute [ft-lb/min]
11 116,890 743 739 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]
1 cal/s
60 cal/min
3 600 cal/h
0,001 kcal/s
0,06 kcal/min
3,6 kcal/h
0,003 968 320 7 BTU/s
0,238 099 243 2 BTU/min
14,285 954 589 6 BTU/h
31 403,575 093 158 Lusec
0,004 269 347 8 Poncelet [p]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere cal/s omgerekend kan worden.


cal/s