Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

1 kcal/h

=   1,163 ×10-9 Gigawatt [GW]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere kcal/h in Gigawatt omgerekend kan worden.


kcal/h   ->   Gigawatt / GW