mC/kg -> kC/kg

Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:
Gewenste eenheid:

  Getallen in wetenschappelijke notatie
Rekenmachine waarmee onder andere mC/kg in kC/kg omgerekend kan worden: 1 mC/kg = 0,000 001 kC/kgmC/kg in kC/kg omrekenen:

Kies de juiste categorie uit de keuzelijst, in dit geval 'Blootstelling aan ioniserende straling'. Voer vervolgens de waarde in die u wilt converteren. Kies uit de keuzelijst de eenheid die overeenkomt met de waarde die u wilt converteren, in dit geval 'mC/kg'. Kies ten slotte de eenheid waarnaar u de waarde wilt converteren, in dit geval 'kC/kg'.

mC/kg -> kC/kg