Maateenhedencategorie:         

Beginwaarde:
Begineenheid:

Getallen in wetenschappelijke notatie

komt overeen met:


16,666 666 666 7 Meter per seconde [m/s]
1 000 Meter per minuut [m/min]
60 000 Meter per uur [m/h]
0,016 666 666 7 Kilometer per seconde [km/s]
1 Kilometer per minuut [km/min]
60 Kilometer per uur [km/h]
656,167 979 002 6 Inch per second [ips]
39 370,078 740 157 5 Inch per minute [ipm]
2 362 204,724 409 45 Inch per hour [iph]
54,680 664 916 9 Feet per second [fps]
3 280,839 895 013 1 Feet per minute [fpm]
196 850,393 700 79 Feet per hour [fph]
0,010 356 186 5 Miles per second [mps]
0,621 371 192 2 Miles per minute [mpm]
37,282 271 534 2 Miles per hour [mph]
32,397 436 196 5 Knopen [kn]
32,397 436 196 5 Nautische mijlen per uur [nm/h]
7,352 393 594 2 Beaufort [Bft]
0,048 977 832 6 Geluidssnelheid [Mach]
5,559 401 586 635 9×10-8 Lichtsnelheid [c]

De hier ter beschikking gestelde omrekenfunctie is zo zorgvuldig mogelijk uitgewerkt. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor de juistheid van de resultaten.
Rekenmachine waarmee onder andere Kilometer per minuut omgerekend kan worden.


Kilometer per minuut / km/min